Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

8723 651c 390
2738 a7fa 390

May 31 2015

Bigger
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
Bigger
8167 b476 390
m.halber
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaa-antimatter a-antimatter

May 27 2015

Bigger
Umowa jest wtedy, kiedy na jej warunki zgadzają się obie strony. Ewentualnie to, co jest teraz możemy nazwać umową jednostronną. Więc nie możesz mi zarzucać, że ją łamię. 

May 26 2015

Bigger
9056 a3b2 390
Minęły 2 lata, dużo się wydarzyło. Dużo dni, postów, przemyśleń. Na szczęście zupa nie pyta, ona doskonale rozumie. 

May 25 2015

Bigger
W pewnym sensie tak, dziękuję. 
Nie prowadźmy rozmów o honorze, to raczej bez sensu, po co to komu? Masz bardzo dziwne wyobrażenie tej sytuacji, wiesz? Zaskakuje mnie to, że wiesz, co myślę i czuję, a piszesz takie rzeczy. Z czego tu się cieszyć? Jeśli tak bardzo Cię uraziła ta sytuacja, to wybacz, nie chciałem, ale wolę wiedzieć na czym stoję. 
Bigger
2021 dd86 390
Reposted fromanewryzm anewryzm viazwierzewyzsze zwierzewyzsze
Bigger

Nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę!

Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę,

Na lodowiskach widzę błyszczące twe ślady

I głos twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady,

I włosy mi się jeżą, kiedy się oglądam,

I postać twoję widzieć lękam się i żądam.

 

Niewdzięczna! Gdy ja dzisiaj, w tych podniebnych górach.

Spadający w otchłanie i niknący w chmurach,

Wstrzymuję krok, wiecznymi utrudzony lody.

I oczy przecierając z lejącej się wody,

Szukam północnej gwiazdy na zamglonym niebie,

Szukam Litwy i domku twojego, i ciebie;

Niewdzięczna! może dzisiaj, królowa biesiady,

Ty w tańcu rej prowadzisz wesołej gromady,

Lub może się nowymi miłostkami bawisz,

Lub o naszych miłostkach śmiejąca się prawisz,

Powiedz, czyś ty szczęśliwsza, że ciebie poddani,

Niewolnicze schylając karki, zowią Pani!

Że cię rozkosz usypia i wesołość budzi,

I że cię nawet żadna pamiątka nie nudzi?

Czy byłabyś szczęśliwsza, gdybyś, moja miła,

Wiernego ci wygnańca przygody dzieliła?

Ach! Ja bym cię za rękę po tych skałach wodził,

Ja bym trudy podróżne piosenkami słodził,

Ja bym pierwszy w ryczące rzucał się strumienie

I pod twą nóżkę z wody dostawał kamienie.

I przeszłaby twa nóżka wodą nie dotknięta,

A całowaniem twoje ogrzałbym rączęta.

Spoczynek by nas czekał pod góralską chatą:

Tam zwleczoną z mych barków okryłbym cię szatą,

A ty byś przy pasterskim usiadłszy płomieniu

Usnęła i zbudziła na moim ramieniu.~Chyba tylko Mickiewicz wie, o co mi chodzi. 

Do ***. Na alpach w Splugen 1829, Mickiewicz Adam.

 

May 22 2015

Bigger
Marzę, żeby chociaż jeden Twój post na zupie był o mnie.
Bigger
8530 d4b0 390
Reposted frompesy pesy viaseverine severine
9258 d516 390

greeneyes55:

New York

Photo: Stephen Salmieri 

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaseverine severine
Bigger
2098 03fe 390
Reposted frombadgal badgal viapersona-non-grata persona-non-grata
Bigger

May 20 2015

Bigger
Tak ważny dzień, a niebo dalej za Tobą płacze.

May 19 2015

Bigger
4117 4b6b 390
Miało być łatwo, wyszło jak zawsze. 
Reposted bysunako sunako

May 18 2015

1048 2cd3 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viawrazliwa wrazliwa
Bigger
5221 7adf 390
Reposted fromchocoway chocoway vianrvc nrvc
Bigger
4615 ba06 390
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl